advertentie Liedjesavond Blerick Header

Besluit Fort van Venlo pas volgend jaar

Een definitief besluit over de invulling van het kazerneterrein wordt niet volgende maand genomen maar begin 2016. Dat heeft wethouder Jos Teeuwen laten weten.

Volgens Teeuwen is er meer tijd nodig omdat er over twee zaken nog geen overeenstemming is bereikt met de initiatiefnemers van het Fort van Venlo. Het gaat om door de gemeente gevraagde zekerheden en de door de ondernemers gewenste oeververbinding tussen het kazerneterrein en Venlo. Het college heeft een sterke voorkeur voor een brug en is nog in gesprek over de financiering daarvan.

De gemeenteraad wordt begin oktober wel bijgepraat maar een raadsvoorstel komt er pas in het eerste kwartaal van 2016. Dan is er ook zekerheid over het bestemmingsplan. In december wordt namelijk een uitspraak van de Raad van State verwacht.

Het Fort van Venlo is een plan van VolkerWessels, Twister Media Groep en Wyckerveste. Het plan werd vorig jaar gepresenteerd.