advertentie

Terugkomdag voor intensive care-patiënten

Een opname op de intensive care (ic) waarbij patiënten soms meerdere dagen in slaap worden gehouden kan veel impact hebben. Een terugkomdag moet helpen bij de verwerking.

Film kwijt
Patiënten die langer dan drie dagen aan de beademing hebben gelegen, krijgen nu al standaard een uitnodiging van de nazorgpoli van het ziekenhuis. Die patiënten zijn vaak stukken van de film kwijt en krijgen hulp om deze te reconstrueren.

Posttraumatische stress
Toch krijgen oud-ic-patiënten achteraf met regelmaat te maken met klachten die voortvloeien uit de stressvolle situatie. Dit zogeheten posttraumatische ic-syndroom geeft dezelfde symptomen als bij mensen die heftige dingen hebben meegemaakt in oorlogsgebieden. Het varieert van nachtmerries, hallucinaties en herbelevingen tot concentratiestoornissen en snel agressief worden. Dit zijn klachten die soms jaren later nog kunnen optreden.

Hulp
Patiënten met zo’n stresssyndroom kunnen veel baat hebben bij gesprekken met lotgenoten. ‘De directe omgeving zegt na een tijdje vaak: “Laat het achter je, je moet blij zijn dat je er nog bent. Nu moet je door”, terwijl de patiënten zelf vaak nog heel veel klachten hebben’, zegt ic-verpleegkundige Jolande Maneschijn.

Terugkomdag
De terugkomdag op 27 september brengt oud-ic-patiënten voor het eers samen. Ze kunnen dan ervaringen uitwisselen. In andere ziekenhuizen zijn de ervaringen van zo’n dag positief.

advertentie

Lees ook deze artikelen