advertentie

SP-gedeputeerde verdedigt windpark waar hij zelf tegen is

SP-gedeputeerde Bob Ruers, die verantwoordelijk is voor het windpark in Blerick en Boekend, is zelf tegen dat plan. Dat zei hij vanochtend op een bewonersbijeenkomst in Boekend.

Ruers ging op zoek naar draagvlak voor de negen windturbines. Dat vond de SP-gedeputeerde op de bewonersbijeenkomst niet.

'Geen draagvlak'
Wel werd duidelijk dat hij op dezelfde golflengte zit als de fractie: het windpark in het buitengebied van Blerick en Boekend moet er in deze vorm niet komen. Ruers gaf tekst en uitleg bij het plan dat er ligt om negen windturbines te realiseren: 'Er is geen draagvlak. Mensen voelen zich niet gehoord en miskend dat de politiek niet naar hen luistert.'

Volgens Ruers zit er een verschil tussen de opvatting van het college van Gedeputeerde Staten (het provinciebestuur, wil negen turbines) waar hij deel van uitmaakt en de opvatting van de eigen fractie en de rest van Provinciale Staten (de politici die straks in september het uiteindelijke besluit nemen over het windpark). 

Erfenis
Voor dat verschil staat hijzelf symbool. 'Ik ben gekomen nadat mijn voorganger Daan Prevoo is opgestapt. Ik heb te maken met een erfenis uit het verleden en zit vast aan eerdere besluiten. Ik heb daar zelf niks over te zeggen gehad. Die besluiten moet ik als lid van het college van GS verdedigen. Maar politiek gezien sta ik op dezelfde lijn als onze fractie, die tegen dit plan gaat stemmen. Dat is een spagaat, ja.'

Pissig op Prevoo
Ruers gaf Prevoo aan het begin van de bewonersbijeenkomst nog een veeg uit de pan. 'Ik ben pissig op Prevoo. Hij wilde het van bovenaf opleggen. Bij dezen spreek ik daar mijn afkeur over uit.'

Gedraai
Dat deed hij dus ook in gebaar door nu eindelijk eens met de bewoners te gaan praten. Toch zaaide hij zelf ook onduidelijkheid door in De Limburger eerst vast te houden aan het plan met negen turbines, om later die dag bij L1 te zeggen 'niets zonder draagvlak te willen doen'. Later bleek uit een brief weer dat het park 'niet ter discussie' staat.

Alternatief
Zijn fractie stemt volgende maand, als de Provinciale Staten een besluit nemen, tegen het plan en probeert met een alternatief te komen. Daarin is dan plek voor vier turbines, waarbij de turbines het dichtst bij de bebouwde kom sneuvelen. Ruers: 'Ik hoop dat de inbreng van de mensen en de zienswijzen die ze hebben ingediend de provincie aan het nadenken zet.'

Marcel Lenders, voorzitter van de Actiegroep Windturbines Blerick (AWB) is tevreden over de bijeenkomst. 'Zeer goed initiatief. Het standpunt van de SP is helder. We hopen dat de gedeputeerde zijn best doet om ook de andere leden van Gedeputeerde Staten te overtuigen nee te zeggen tegen dit plan.'

advertentie

Lees ook deze artikelen