advertentie

Stadsbestuur akkoord met uitbreiding camping De Weerd

Als het aan het stadsbestuur ligt, mag camping De Weerd in Velden uitbreiden. Een groep omwonenden is daar fel tegen.

De camping ligt aan de Weerdweg, in het gebied tussen De Krosselt en de dorpskern van Velden. De Weerd wil al een aantal jaar uitbreiden met negentig standplaatsen en heeft nu groen licht gekregen van het college van B&W. Volgens de eigenaar is de uitbreiding nodig om een impuls te geven aan de camping en meer toeristen te trekken.

Voorwaarden
Er zijn wel voorwaarden waar de campingeigenaar aan moet voldoen. Zo moet de kwaliteit van de camping worden verbeterd en wordt nadrukkelijk uitgesproken dat zowel het bestaande als het nieuwe gedeelte alleen voor toeristisch gebruik is bestemd. Huisvesting van arbeidsmigranten en permanente bewoning zijn niet toegestaan.

Juist in die zaken hebben omwonenden weinig vertrouwen. 'Er wordt al twaalf jaar geen kwaliteit geleverd', zegt buurman Jan Munten, die ook overtuigd is dat er sprake is van permanente bewoning. 'Iedere dag zie ik dezelfde mensen met honden lopen, iedere dag dezelfde auto's. Handhaving weet ervan, maar het is kennelijk moeilijk aan te tonen. Toeristen komen hier nauwelijks.'

Tokkie-camping
Munten is de enige buurman aan de noordkant van de camping. Door de uitbreiding vreest hij ingesloten te worden door chalets. 'Als de plannen worden goedgekeurd, dan kom ik midden op een Tokkie-camping te wonen. Daar word ik niet vrolijk van.' Omwonenden vrezen ook verkeersoverlast en denken dat hun huizen minder waard worden.

Eigenaar van de camping Maarten Jacobs hoopt dat de uitbreidingsplannen worden gesteund door de gemeenteraad. 'Wij willen juist meer toeristen trekken. Van permanente bewoning is geen sprake. Dat is ook aangetoond door de gemeente. Wij hopen dan ook op groen licht.'

Gemeenteraad
In september moet de gemeenteraad een besluit nemen over de uitbreidingsplannen van De Weerd. Munten is plan alle raadsleden uit te nodigen om zelf te komen kijken.

advertentie

Lees ook deze artikelen