advertentie

Waterstop voor boeren ingesteld

Boeren in Noord- en Midden-Limburg mogen vanaf volgende week geen water uit beken of rivieren meer gebruiken voor het beregenen van akkers en weilanden. Reden hiervoor is de aanhoudende droogte.

Waterpeil verlaagd
Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is. Ondanks wateroverlast in met name Zuid-Limburg de laatste weken door hoosbuien is het al langer droog en warm. Hierdoor is het waterpeil in het noorden en midden van de provincie flink verlaagd.

Overige maatregelen
Het waterschap houdt de komende tijd water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water. Door droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan.

advertentie

Lees ook deze artikelen