advertentie

Wethouders gaan de wijken in

In de week van 28 mei gaan de nieuwe wethouders vier dagen in vier verschillende stadsdelen in gesprek met inwoners over het coalitieakkoord.

Ook daarna is het nadrukkelijk de bedoeling dat de nieuwe bestuurders van de stad vaak in de wijken te vinden zijn. Iedere wethouder adopteert een aantal wijken waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Bewoners kunnen de wethouder direct aanspreken op zaken die in de wijk spelen.

Verder hoopt de coalitie vooral gebruik te maken van de deskundigheid van de inwoners van Venlo. 'Het gaat inderdaad niet alleen om zaken waar ze zelf in de buurt tegenaan lopen. Er is ontegenzeggelijk ontzettend veel kennis in de gemeente die kan bijdragen aan nieuw beleid', zegt Frans Schatorjé, de nieuwe wethouder zorg, welzijn en onderwijs. 

Vanochtend presenteerde de nieuwe coalitie het akkoord in het stadhuis. Dat kon op veel belangstelling rekenen. Vanavond in het nieuws een reportage over de presentatie van het coalitieakkoord.

152499064280219_110479194_1920.jpg
advertentie

Lees ook deze artikelen