advertentie VieCuri Mooi

Wethouders EENLokaal moeten tekort oplossen

De twee wethouders van EENLokaal krijgen de komende vier jaar de portefeuilles sociaal domein, financiën en ambtelijke organisatie.

Frans Schatorjé gaat zich bezighouden met alles in het sociaal domein, met uitzondering van participatie. De partijleider van EENLokaal is verantwoordelijk voor jeugdzorg, beschermd wonen, onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Ad Roest krijgt de portefeuilles financiën en organisatie. Alle drie zijn het terreinen die door het miljoenentekort op de zorg onder druk staan. 'Het zijn inderdaad drie belangrijke punten voor de komende jaren', zegt Schatorjé.

Miljoenentekort
Dat tekort van twaalf miljoen euro sloeg een gat in de financiële reserve van Venlo en werd veroorzaakt binnen het sociaal domein. Binnen de ambtelijke organisatie (waarvoor Roest verantwoordelijkheid gaat dragen) ging er de afgelopen jaren veel mis. Het tekort kon mede zo hoog uitvallen doordat de interne factuurcontrole zo lek als een mandje bleek. 

Ieder zijn eigen hoofdpijndossier
Ook de andere wethouders krijgen zware dossiers. Erwin Boom van de PvdA krijgt de portefeuilles economische zaken, arbeidsmarkt, kennisinfrastructuur, grondbedrijf en enkele grote projecten zoals de Vierpaardjes.

Kazernekwartier
Het meest besproken grote project van de afgelopen jaren gaat echter naar GroenLinks. Marij Pollux krijgt het Kazernekwartier in haar portefeuille. Zij mag zich ook bezig gaan houden met het vraagstuk rond de windturbines (duurzaamheid). Hoewel de gemeenteraad dat plan afschoot, duwde de provincie het plan voor negen windturbines in het buitengebied van Blerick en Boekend er toch door. Pollux krijgt ook cultuur. 'Die portefeuilles passen prima bij GroenLinks, dus wij zijn tevreden met de verdeling', aldus Pollux.

Vastenavondkamp
50Plus-wethouder Sjors Peeters wordt zoals verwacht coördinerend wethouder ouderenzaken. Dat houdt in dat hij bij nieuwe projecten meekijkt of er genoeg voor de senioren in zit. Peeters gaat zich verder bekommeren om de veiligheid en leefbaarheid in wijken zoals Vastenavondkamp. Peeters: 'Allemaal zaken waarvoor wij ons in het verkiezingsprogramma sterk hebben gemaakt, dus wij zijn heel tevreden.'

Sociale zaken
Alexander Vervoort, de beoogd wethouder van SP, krijgt de portefeuille sociale zaken. Die portefeuille leunt ook dicht tegen het sociaal domein aan. Onder andere werk, inkomen, sportaccommodaties en buurtbudgetten vallen onder sociale zaken.