advertentie

Actiegroep geschokt door standpunt Provincie

‘Schokkend en niet te bevatten,’ dat is de reactie van Marcel Lenders van Actiegroep Windturbines Blerick op het voornemen van de Provincie om toch windmolens te plaatsen in de gemeente.

Formele bevoegdheid
De provincie heeft formele bevoegdheid om te besluiten over grote windparken, maar in een eerder stadium is deze bevoegdheid juist overgeheveld naar de gemeente. Nu de uitkomst van het doorlopen proces niet bevalt, besluit de provincie alsnog anders.

Minachting
Lenders heeft geen goed woord over voor deze ommezwaai. ‘Het is minachting van de besluitvorming, minachting van de gemeenteraad, minachting van de bevolking en een minachting van de democratie.’

Verwerken
Ook EENLokaal-raadslid Leon van den Beucken die zich de afgelopen tijd sterk maakte voor de bezorgde omwonenden zegt perplex te staan. ‘Ik moet het echt nog verwerken. Het kan echt anders en ik ben dan ook buitengewoon teleurgesteld.’

Duurzaamheid
Het argument van gedeputeerde Prevoo dat de ambitie voor duurzame energie nu eenmaal gehaald moet worden, houdt volgens Lenders geen stand.‘Ik heb in januari een stuk ingezien van de provincie. Daar staat in dat er in totaal 48 windturbines in planning zijn in Limburg. De ambities kunnen dus ruimschoots worden gehaald, ook zonder de turbines in Venlo. Als de provincie zo omgaat met ons, schaam ik me om Limburger te zijn.’

151895076034368_101219862_1920.jpg
advertentie

Lees ook deze artikelen