advertentie

Provinciale powerplay: toch windmolenpark

De Provincie legt het besluit van de gemeenteraad om geen windmolenpark aan te leggen naast zich neer. Dat betekent dat er toch gekeken wordt hoe er windturbines gerealiseerd kunnen worden in Venlo.

Bezwaren omwonenden
Een maand geleden werd het plan voor negen windturbines door de gemeenteraad naar de prullenbak verwezen in een extra raadsvergadering. Vooral bezwaren van omwonenden in Blerick en Boekend gaven daarbij de doorslag.

Verplichting
De provincie acht het belang van de windturbines echter groter dan de bezwaren van de Venlose raad. Het windmolenpark draagt in grote mate bij aan de duurzaamheidsverplichting die de provincie opgelegd heeft gekregen vanuit het Rijk. De negen turbines die voorzien waren in Venlo zijn goed voor een derde van de groene energie die in Limburg opgewekt moet gaan worden. De provincie maakt daarom gebruik van het recht om een inpassingsplan op te stellen.

Inpassingsplan
Een provinciaal inpassingsplan is te vergelijken met een bestemmingsplan in een gemeente. De gemeente heeft dan niet langer het recht om voor dat grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen.

De gemeente laat weten begrip te hebben voor de provinciale inspanningsverplichting voor duurzame energie.

advertentie

Lees ook deze artikelen