advertentie Obesitas

Hockeyclubs willen gezamenlijk naar Vrijenbroek

De Venlose hockeyclubs willen fuseren en komen tot één grote club met 1.800 leden. Die moet een plek krijgen op sportpark Vrijenbroek in Venlo-Zuid.

Onderzoek
De hockeyclubs uit Tegelen (THC), Venlo (VHC) en Blerick (HCB) praten al langer met elkaar over een fusie. Onlangs is er onderzoek gedaan naar de beste plek voor de fusieclub. Zowel de Herungerberg als Vrijenbroek zijn daarin meegenomen, omdat bij die twee parken genoeg plek is. Vrijenbroek is daaruit gekomen als voorkeurslocatie.

Scopias
De Tegelse Hockey Club maakt al gebruik van sportpark Vrijenbroek. Ook atletiekvereniging Scopias is een vaste gebruiker. Die club heeft een mail naar haar leden gestuurd. Volgende week is een infoavond om de plannen van de hockeyclubs te bespreken. Daarbij staat de vraag centraal of de vereniging wel of niet op die locatie moet blijven.

Gemeente aan zet
Voordat er daadwerkelijk een fusie komt moet er wel nog heel wat water door de Maas, stelt Henri Elbersen, die optreedt als woordvoerder van de drie hockeyclubs. ‘We hebben het nu alleen nog maar over de locatie gehad. Nu moet de gemeente er iets van vinden.’

Vervolgtraject
Volgens een gemeentewoordvoerder moet er nogal wat uitgezocht worden. Op het gebied van financiën, maar ook of er genoeg politiek draagvlak is en wat de gevolgen zijn voor andere clubs en voor andere terreinen. Pas als er duidelijkheid is over deze zaken kan een definitief besluit worden genomen over het voornemen van de clubs.

Er zijn ook nog organisatorische hobbels. Uiteindelijk zullen de leden van de drie verenigingen iets van moeten vinden van een fusie.