advertentie

Raad zet streep door windpark Greenport

De gemeenteraad van Venlo heeft het plan voor negen windturbines in Blerick en Boekend vanavond naar de prullenbak verwezen. 27 raadsleden stemden uiteindelijk tegen het plan.

De vergadering vond eenmalig plaats in een volgepakt Raodhoes in Blerick, omdat het stadhuis het decor vormde van een theatervoorstelling. De gemeenteraad stelde het besluit over het windpark twee weken geleden nog uit en riep het college op met een plan van aanpak te komen.

1,3 miljoen
Dat lag er afgelopen vrijdag. Het plan van aanpak moest leiden tot meer draagvlak onder bewoners. In het plan reserveren provincie en energiebedrijf Etriplus 1,3 miljoen euro. Met dat geld konden omwonenden uitgekocht worden. Die omwonenden zouden zich daarnaast kunnen inkopen in een coöperatie om financieel te profiteren van de turbines.

Kunstmatig draagvlak
Hay Janssen (PvdA) vond dat het plan van aanpak niets veranderde aan de hinder die omwonenden zouden kunnen ervaren. Zij vrezen onder meer gezondheidsproblemen door het laagfrequente geluid dat de windturbines veroorzaken. 'Er wordt zo gepoogd kunstmatig draagvlak te creëren.'

Alternatief
CDA-fractievoorzitter Toon Drissen stelde, met veel omhalen, voor om het aantal windturbines terug te brengen van negen naar vier. Drissen wilde zijn alternatief in eerste instantie niet onthullen voordat hij wist hoeveel steun er voor was. Dat viel niet in goede aarde bij de andere fracties. 'Twee weken geleden haalde het CDA nog een raadslid van vakantie om zich van zoveel mogelijk steun voor het plan te verzekeren. Nu weten ze niet wat ze met het plan aan moeten.'

Nul of negen
Toen het plan van Drissen eenmaal duidelijk was geworden, nam wethouder Stephan Satijn namens het college het woord om dat idee meteen van tafel te vegen. 'Het is geen dwangmiddel, maar ik wil wel duidelijk maken dat de initiatiefnemers zich bij vier of vijf windturbines zullen terugtrekken. Dus het is beter om te praten over negen turbines of nul turbines.'

Dat werden er dus nul. Een blamage, vond Ineke Hendrickx (GroenLinks), 'voor een gemeente die duurzaamheid zo hoog in het vaandel heeft staan. Dit doet mij oprecht verdriet.'

Verdeeld
De voltallige fracties van VVD, VenLokaal, Lokale Democraten en SP stemden tegen het plan. Bij de PvdA stemden Wouter Schenk en John Spijksma voor het windpark. Bij het CDA stemden Miriam Dückers en Ruud Hermans tegen. De D66-fractie was verdeeld. Kim Thommassen stemde tegen, Frans Aerts voor. De tweekoppige GroenLinks-fractie stemde voltallig voor. 

Wethouder Jos Teeuwen (CDA, Ruimtelijke Ontwikkeling) wilde na afloop geen commentaar te geven. 

151895076034368_101219862_1920.jpg
advertentie

Lees ook deze artikelen