advertentie

Gemeente overweegt uitbreiding blauwe zones

De gemeente gaat op korte termijn besluiten of de blauwe zones uitgebreid moeten worden.

Dit nadat er begin januari reacties kwamen vanuit een aantal straten aan de rand van de blauwe zone in Venlo-Oost. Bewoners daar willen dat de blauwe zone ook in hun straat wordt ingevoerd omdat de parkeerproblemen zich verplaatsten.

De bewoners meldden in een petitie dat er een forse toename was van het aantal parkeerders in hun straat. De gemeente bevestigt dit beeld naar aanleiding van een eigen analyse. Het gaat hierbij om de omgeving van de Zandstraat, Oranjestraat, Rooddorpstraat en de Waldeck Pyrmontstraat.

In 2016 besloot de gemeente de blauwe zones in te voeren. Er is toen overwogen om de bovengenoemde straten mee te nemen, mede omdat deze straten dicht bij het centrum en het station liggen. Na overleg met de wijkraad is dit gebied destijds buiten de blauwe zone gelaten. Maar na alle klachten gaat de gemeente deze keuze nu heroverwegen.

advertentie

Lees ook deze artikelen