advertentie

Jaarverslagen

Omroep Venlo legt op verschillende manieren verantwoording af over het gevoerde beleid. Onder andere via een inhoudelijk en financieel jaarverslag aan de Raad van Toezicht van Omroep Venlo, de gemeente Venlo (subsidiegever) en het Commissariaat van de Media (onafhankelijk toezichthouder).

Omroep Venlo wil ook graag aan kijkers, luisteraars en lezers op een open wijze verantwoording afleggen over wat we hebben gedaan en bereikt. Daarom worden verkorte versies van de jaarverslagen op de website gepubliceerd.