advertentie Blauwwater Header
Dijkplan moet meer rekening houden met cultuurhistorisch Arcen

Dijkplan moet meer rekening houden met cultuurhistorisch Arcen

Wanneer het Waterschap de dijken in Arcen versterkt moet het meer rekening houden met de cultuurhistorie in het dorp. Dat vindt niet alleen de dorpsraad, maar ook een onafhankelijke commissie van landelijke deskundigen.

Onderzoek naar minder forse dijkverhoging in Belfeld en Velden

Onderzoek naar minder forse dijkverhoging in Belfeld en Velden

De dijken in Belfeld en traject Venlo-Velden hoeven bij nader inzien wellicht minder verhoogd te worden dan tot nu toe werd aangenomen. Er wordt door het Waterschap, provincie en Rijk momenteel gekeken naar plannen voor 'een zo laag mogelijk ontwerp van de dijk'. 

advertentie Blauwwater traditioneel
advertentie Blauwwater traditioneel